SAKURA TEXTILE Items

SAKURA TEXTILE Items

  • Date:
    3/15 Fri. - 3/31 Sun.
  • Venue:
    Stores, Nihonbashi Muromachi Mitsui Tower COREDO Muromachi Terrace O-yane square

Local stores in Nihonbashi launch collaborative items.

Selling items from SAKURA TEXTILE with the cooperation of Todaya Shoten, Teshima, and Eitaro Sohonshiki.